Nieuwsbrief ABC Gezondheid
uw e-mailadres
Privacybeleid
Schrijf u in op onze nieuwsbrief
   
Enquête
Vergeet u vaak dingen?
ABC GEZONDHEID - Artikels
1 augustus 2011
Meer ozon in de lucht, meer hartinfarcten
| 01/08/2011 |
Terug Verstuur link
lijn
Meer ozon in de lucht, meer hartinfarcten In de wetenschappelijke literatuur zijn er heel wat onderzoeken beschreven die aantonen dat teveel ozon in de lucht grote problemen oplevert voor hart- en longpatiënten. Sinds 1997 vallen verhoogde sterftecijfers aan hartinfarcten precies samen met een verhoogde ozonconcentratie in de aardse atmosfeer. Volgens Franse onderzoekers is ozon veel meer dan een gewone risicofactor voor hart- en vaatpatiënten. Zwaveldioxide en stikstofdioxide worden veel minder in verband gebracht met gezondheidsproblemen bij de mens. Bij een korte blootstelling van één tot twee dagen aan een te hoge ozonconcentratie stijgt het hartfalen vrij spectaculair bij mensen van 35 tot 64 jaar oud zijn. Hoe hoger de ozonconcentratie, hoe groter het gevaar.

Merkwaardig genoeg veroorzaakt een hoge ozonconcentratie ook hartproblemen bij kerngezonde mannen en vrouwen. Hartpatiënten die hun medicatie plichtsgetrouw innemen lopen iets minder risico dan zogenaamd fitte mensen. De vorming van ozon gebeurt onder invloed van de ultraviolette straling van de zon die een chemische reactie aangaat met de vervuilende stoffen die veroorzaakt worden door de industrie en het wegverkeer.

Hoe de gevolgen van luchtvervuiling beperken
Omega-3 helpt om hartinfarct te voorkomen!

Bronnen:
Peel JL, Metzger KB, Klein M, Flanders WD, Mulholland JA, Tolbert PE.
Ambient air pollution and cardiovascular emergency department visits in potentially sensitive groups.
Am J Epidemiol. 2007 Mar 15;165(6):625-33.

 

lijn