Nieuwsbrief ABC Gezondheid
uw e-mailadres
Privacybeleid
Schrijf u in op onze nieuwsbrief
   
Enquête
Heeft u last van reuma?
ABC GEZONDHEID - Artikels
24 januari 2008
Voedingssupplementen zijn wettelijk erkend
| 24/01/2008 |
Terug Verstuur link
lijn
Voedingssupplementen zijn wettelijk erkend De Europese richtlijn 1924/2006 geeft een officiële en wettelijke erkenning aan het gebruik van voedingssupplementen, in aanvulling op onze voeding. De voornaamste bedoeling van de Europese richting, die begin 2007 van kracht werd, is de consument te beschermen tegenover dubieuze en soms gevaarlijke beweringen van sommige producenten van voedingsaanvullingen. Het is zeer belangrijk dat de Europese Commissie, via deze richtlijn, erkent dat voedingssupplementen niet enkel een nutritionele betekenis hebben, maar dat ze ook een fysiologisch effect kunnen hebben en een b!ijdrage kunnen leveren voor onze gezondheid. Europa bevestigt via die richtlijn 1924/2006 ook dat sommige bevolkingsgroepen voedingssupplementen echt nodig hebben. De Belgische wetgeving terzake loopt ver vooruit op die van de andere lidstaten van de Europese Unie. In België is het toegelaten gezondheidsclaims aan voedingssupplementen te verbinden. Ze moeten wel betrekking hebben op het verbeteren of het behouden van een goede gezondheid. De bijkomende voorwaarde is echter dat dergelijke beweringen degelijk wetenschappelijk moeten onderbouwd zijn.

Bronnen:
RÈGLEMENT (CE) No 1924/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
Journal officiel de l'Union européenne L 404/9 - 30/12/2006

 

lijn