ABC Gezondheid

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling Luchtverontreiniging kan tot acute en chronische gezondheidsklachten leiden, van keel- en neusirritaties tot zware astmatische klachten en hart- en vaatzieken. Een beleid op het gebied van luchtkwaliteit heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren om mensen te beschermen tegen dit soort risico's. Sommige groepen mensen (ouderen, astmapatiënten) zijn extra vatbaar voor luchtverontreiniging.

Hoge concentraties fijn stof en ozon leiden er toe dat er in ons land, in alle stilte, jaarlijks duizenden mensen vervroegd overlijden. De regering beschouwt het terugdringen van schadelijke luchtverontreiniging dan ook als een prioriteit. Pas wanneer iemand meer dan een bepaalde hoeveelheid van een vervuilende stof inademt, kan dat gevolgen hebben voor de gezondheid. Naarmate er meer van die stoffen in de lucht zijn, lopen we meer risico.