ABC Gezondheid

ADHD

ADHD ADHD is de afkorting voor 'attention deficit/hyperactivity disorder'. Kinderen met aandachtsstoornissen of hyperactieve kinderen vallen hieronder. ADHD omvat drie aspecten: tekort aan het vermogen om zich te concentreren, hyperactiviteit ('druk') en impulsief gedrag. Wanneer enkel het eerste aspect (concentratietekort) overheerst, dan spreekt men wel eens van ADD. Het probleem stelt zich vooral in de klas, waar ze moeilijk bij de les kunnen blijven en impulsief op vragen reageren.

De diagnose van ADHD staat onder sterke kritiek. De laatste jaren is het gebruik van ADHD-medicatie fors toegenomen, terwijl het dikwijls niet om een ziekte gaat, maar om een maatschappelijk probleem, met name het minder goed presteren op school. Een groot aantal oorzaken zijn hier voor op te sommen: te weinig beweging, te veel achter de computer of de tv, voedingssadditieven, te veel suikers en/of te weinig gezonde voedingsstoffen zoals omega-3-vetzuren. Met de diagnose van ADHD moet dus zeer omzichtig omgesprongen worden, omdat het label 'ADHD' ook verregaande gevolgen heeft voor het kind. Trouwens, ook bij volwassenen komt ADHD voor.