ABC Gezondheid

Neurodegeneratie

Neurodegeneratie Neurodegeneratie is de progressieve afname van zenuwcelstructuren of -functies, en afsterven van zenuwcellen. Neurodegeneratie ligt ten grondslag aan veel ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson, Huntington, multiple sclerose (MS), amyotrofe lateraal sclerose (ALS), en de meeste vormen van dementie. Deze ziekten leiden tot een voortschrijdende degeneratie en afsterven van zenuwcellen en (b)lijken ongeneeslijk.
Een aantal neurodegeneratieve ziekten ontstaat door vorming en stapeling van afwijkende eiwitten (slechte ‘vouwing’), wat leidt tot opeenhoping van proteïnes. Zoals bij Alzheimer, Lewy body-dementie en prionziektes (Creutzfeld-Jacob).

Recent onderzoek wijst uit dat er veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende neurodegeneratieve ziekten. Slechts een klein deel (< 5%) ervan zou genetisch bepaald zijn. Er zijn dus veel andere oorzaken. Ouder worden is een belangrijke risicofactor voor neurodegeneratie, maar vooral ook oxidatieve stress en inflammatie, en tekorten aan noodzakelijke bouwstenen voor herstel van sleet en schade: eiwitten, de goede vetzuren, mineralen en fytonutriënten.
Er zijn dus wel degelijk preventiemogelijkheden met een gezonde eet- en leefstijl en gerichte suppletie