ABC Gezondheid

Hoe het risico op luchtweginfecties verkleinen?

Hoe het risico op luchtweginfecties verkleinen? Blootstelling aan sigarettenrook en aan uitlaatgassen van auto's zorgt voor een irritatie van en slijmvorming in de luchtwegen. De afweer tegen infecties wordt daardoor drastisch verlaagd. Het is bekend dat kinderen met rokende ouders vaker een luchtweginfectie hebben en dat die infecties ook iets heftiger verlopen. Hetzelfde geldt voor jonge mensen die dagelijks minstens één uur in een auto zitten. De luchtkwaliteit in de wagen is tien keer slechter dan buiten. Dus zorgen voor schone lucht en voorkomen van meeroken is een belangrijke maatregel om infectie aan de luchtwegen te voorkomen. Wist je dat één uur filerijden overeenkomt met het roken van 17 sigaretten?

Omdat virusinfecties van mens tot mens overgedragen kunnen worden door hand-handcontact en door aanhoesten, is een goede handhygiëne en hoesthygiëne van kinderen en ouders/begeleiders van groot belang. Zorgvuldig twee tot drie keer per dag de handen wassen kan dat risico al belangrijk verminderen. Het gebruik van papieren tissues en zakdoekjes is veel hygiënischer dan het gebruik van een katoenen zakdoek.
De weerstand verhogen blijft hoe dan ook de beste afweer tegen infecties. Dat kan door gebruik te maken van betrouwbare hulpmiddelen die je vindt bij de drogist.