ABC Gezondheid

Omega-3 essentieel tijdens zwangerschap

Omega-3 essentieel tijdens zwangerschap In het UMCG wordt baanbrekend onderzoek gedaan naar de relatie van voeding tijdens de zwangerschap en de hersenontwikkeling van de baby. Voor het eerst is er een duidelijk verband gelegd tussen prenatale voeding en de motorische ontwikkeling op 18 maanden. “Kinderen hebben na 1 1/2 jaar een betere spontane motoriek als ze bij de geboorte veel vetzuren afkomstig van vis in hun bloed hebben. Ze struikelen niet over speeltjes die ze zelf hebben neergelegd en bewegen zich vloeiender, minder houterig”.

In dit onderzoek is de hoeveelheid én soort vetzuren in navelstrengbloed gemeten direct na de geboorte. Transvetzuren zoals die voorkomen in snacks en frieten hebben een negatief effect op de ontwikkeling. De omega-3 vetzuren uit vis en vooral DHA heeft een positief effect op de hersenontwikkeling.
Uit ander onderzoek blijkt dat een extra inname van 100 mg DHA het IQ met 0.13 punten verhoogt. Dit komt overeen met 1 tot 2 porties vette vis per week.