ABC Gezondheid

Multivitaminen zijn nodig

Multivitaminen zijn nodig Italiaanse ouderdomsspecialisten zien dat voedingstekorten steeds vaker voorkomen bij oudere mensen. Ze denken dat multivitaminen nodig zijn om inname van voldoende voedingsstoffen te verzekeren.
Vele artsen geloven vandaag nog steeds dat vitaminesupplementen niet nodig zijn, als je maar gezond en evenwichtig eet. Hierbij gaan ze voorbij aan de vele voedingsstoftekorten die in geïndustrialiseerde landen voorkomen.

Italiaanse onderzoekers volgden de inname van essentiële mineralen en vitaminen van zeventig gezonde 70-plussers. In het begin bestond er enkel een ernstig tekort aan vitamine B1. Tien jaar later had de helft ook tekorten voor vitamine B2 en vitamine A, hoewel iedereen goed at. Ook tekorten van vitamine C kwamen veel vaker voor.
Enkel vitamine B1, B2, A en C werden in beschouwing genomen. Van andere essentiële voedingsstoffen is ook geweten dat tekorten de regel zijn, zoals vitamine D en selenium.

Hoe gezonder eten?

Lees ook:
Multivitaminen zijn waardevol
Multivitamine helpt bij multitasking
Multi beschermt vrouwen met borstkanker