ABC Gezondheid

Magnesium beschermt tegen én bij beroerte

Magnesium beschermt tegen én bij beroerte Cardiovasculaire ziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak, vooral bij diabetes. Beroerte neemt hier een belangrijke deel voor zijn rekening; zelfs als de getroffene overleeft, dan vaak met zware blijvende handicaps en verlies van levenskwaliteit. Preventie is dus superbelangrijk.

In het Megastroke project werd op grote schaal onderzocht wat de invloed is van calcium en magnesium op het risico op beroerte. Hieruit bleek dat calcium hierin van geen belang is, magnesium echter wel. De auteurs besluiten dat ‘genetisch’ hogere magnesiumconcentraties zorgen voor een significant lager risico op cardio-embolische beroerte. Vroegere studies wezen overigens al duidelijk uit dat magnesiumsuppletie bij diabetici met een lage magnesiumvoorraad duidelijk voordelen heeft.

Een recente dierenstudie stelde bovendien vast dat magnesium de bloed-hersen-barrière beschermt, waardoor er na een beroerte minder oedeem ontstaat tengevolge van vocht dat vanuit het bloed de beschadigde hersenweefsels binnendringt. Minder oedeem = minder overdruk = minder zuurstoftekort, dus minder schade…

Beroerte: preventie
Elimineer uw tekort aan magnesium

Meer lezen:
Meer sterfte door magnesiumtekort
Korter leven door ongezonde voeding
Chocolade beschermt tegen hartziekten en beroerten