ABC Gezondheid

Medicatie tegen ADHD helpt niet

Medicatie tegen ADHD helpt niet Negen op tien kinderen met milde tot ernstige ADHD blijven de symptomen ondervinden ondanks behandeling, dat schrijven onderzoekers van de John Hopkins universiteit. ADHD wordt steeds vaker opgemerkt (zowel door artsen als door opvoeders) en wordt steeds vaker medicinaal behandeld. Opmerkelijk: kinderen die medicatie namen, hadden evenveel last van symptomen dan kinderen die medicatievrij gebleven waren, zelfs na een periode van zes jaar sinds de diagnose gesteld werd.

Commentaar van de onderzoekers: '7% van de Amerikaanse kinderen vertonen ADHD-symptomen, wat naar schatting een economische last van 36-52 miljard dollar met zich meebrengt.'
Echter: de diagnose van ADHD wordt voor een deel bepaald door de hoge eisen van de maatschappij: kinderen moeten presteren, anders komt hun 'economische toekomst' in het gedrang. Het is nog maar de vraag of medicatie wel een geschikte oplossing kan zijn, zeker als we de mogelijk bijwerkingen in rekening brengen (o.a. groeistoornissen). In elk geval vraagt ADHD (wanneer het écht een probleem is) een veel bredere kijk: gedragstherapie, gezonde voeding en (niet in het minst) een niet-stigmatiserende houding ten opzichte van het kind. Alleen al door het ADHD-label op een kind te kleven, creëer je een psychologisch probleem!

Concentratieproblemen oplossen door ritme en voeding
Visoliesupplement beter dan Ritalin voor ADHD behandeling

Meer lezen:
Spelen vermindert ADHD
Fosfatidylserine vermindert ADHD
Voedingsadditieven mee verantwoordelijk voor ADHD